Yêu cầu về hệ thống

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Yêu cầu về hệ thống

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn.

Bộ nhớ trong (RAM): 512MB, tốt nhất 1GB trở lên.

Đĩa cứng: 500MB đĩa trống hoặc nhiều hơn.

Màn hình: độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.

Hệ điều hành: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2008, Windows Server 2003 SP2.

Ổ đọc đĩa CD-ROM: tốc độ 12X hoặc cao hơn.

Thiết bị khác: Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn).

Máy in: khổ A4

MISA Mimosa.NET 2017 được cài đặt tốt nhất trên hệ điều hành Windows 7. Với các hệ điều hành Windows 95, 98, Me, Windows NT Server và Windows NT Work Station, MISA Mimosa.NET 2017 không hỗ trợ do vậy không được cài đặt trên những môi trường này, nếu cài đặt có thể gây lỗi cho các chương trình đã có sẵn trên máy tính.