Báo cáo

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp >

Báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi thường gặp trong quá trình thực hiện nghiệp vụ liên quan tới lập báo cáo:

Làm thế nào khi báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT lên sai số liệu?

Làm thế nào khi báo cáo Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT lên sai số liệu?

Làm thế nào khi báo cáo F02-1H lên sai số liệu?