Hướng dẫn gỡ bỏ

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Hướng dẫn gỡ bỏ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi không có nhu cầu sử dụng phần mềm nữa, có thể gỡ bỏ phần phần mềm ra khỏi máy để giải phóng tài nguyên.

Nên thực hiện thực hiện sao lưu lại dữ liệu trước khi gỡ bỏ chương trình.

Các bước thực hiện

Sao lưu dữ liệu trước khi gỡ bỏ

Vào menu Tệp\Sao lưu

Go_bo_01

Nhập Tên tệp sao lưu. Theo mặc định hệ thống sẽ tự động đặt tên tệp sao lưu theo tên của dữ liệu kế toán, tuy nhiên nếu muốn người dùng có thể thay đổi thông tin này.

Nhấn Go_bo_02 để chọn nơi chứa tệp sao lưu.

Chọn các tùy chọn khác nếu muốn.

Nhấn Sao lưu.

Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn OK để kết thúc việc sao lưu.

Gỡ bỏ phần mềm

Nhấn Start, chọn Control Panel\Programs

Go_bo_03

Chọn Uninstall a Programs

Go_bo_04

Tìm dòng có tên MISA Mimosa.NET 2017.

Kích phải chuột chọn Uninstall

Go_bo_05

Nhấn Yes để xác nhận gỡ bỏ phần mềm.

Chờ trong giây lát để phần mềm thực hiện gỡ bỏ