Khuyến nghị khi sử dụng

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Khuyến nghị khi sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của đơn vị, MISA Mimosa.NET 2017 có chế độ sao lưu dữ liệu tự động mỗi khi kết thúc chương trình. Anh/chị nên đặt chế độ này để dữ liệu của đơn vị mình luôn an toàn, tránh những rủi ro khách quan như mất điện đột ngột,…

Để đặt chế độ sao lưu tự động, sau khi mở Dữ liệu kế toán MISA Mimosa.NET 2017, thực hiện như sau:

1. Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn

2. Chọn Sao lưu tại phần Tuỳ chọn của đơn vị

3. Tích chọn vào ô Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình

sao_luu_1

4. Nhấn Đồng ý