Cung cấp dịch vụ chưa thu tiền

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán bán hàng >

Cung cấp dịch vụ chưa thu tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 3111: chi tiết theo khách hàng: tổng giá thanh toán

Nợ TK 531: Thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Nợ TK 111: Nếu ứng trước bằng tiền mặt

Nợ TK 112: Nếu ứng trước bằng tiền gửi ngân hàng

Có TK 531: Thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp

Có TK 631: Chi hoạt động sản xuất kinh doanh

Có TK 3111: Chi tiết số ứng trước theo từng khách hàng

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khách hàng có nhu cầu mua dịch vụ lập đơn đặt hàng/ký hợp đồng với nhân viên bán hàng

2. Nhân viên thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng

3. Khi dịch vụ được thực hiện xong, nhân viên ký biên bản nghiệm thu dịch vụ với khách hàng, thanh lý hợp đồng, nếu cần lấy hóa đơn, yêu cầu xuất hóa đơn

4. Nhân viên mang hồ sơ về phòng kế toán đề nghị xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu

5. Kế toán lập chứng từ bán hàng ghi nhận thu hoạt động sản xuất kinh doanh và công nợ với khách hàng , nếu khách hàng có yêu cầu xuất hóa đơn thì xuất hóa đơn giao cho khách hàng, nếu không có yêu cầu xuất hóa đơn, thì cuối ngày tập hợp các hóa đơn bán lẻ xuất hóa đơn 1 lần

Ví dụ

Ngày 11/6/2017 đơn vị hỗ trợ công ty TNHH ACM lập báo cáo tài chính quý I đơn giá chưa thuế 10.000.000 (VAT 10%).

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Bán hàng, chọn Bán hàng thu tiền ngay\Bán hàng chưa thu tiền.

2. Khai báo các thông tin chứng từ Hóa đơn bán hàng:

Nhập Thông tin chung: Khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuế, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số phiếu xuất.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn bán hàng có nhiều mặt hàng, khi in hóa đơn nếu chỉ muốn in tên mặt hàng chung, kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ thì tích chọn ô In kèm bảng kê, sau đó điền Số bảng kê, Ngày bảng kê, Tên mặt hàng chung muốn hiển thị trên hóa đơn.

Nhập thông tin Hóa đơn: nhập Loại HĐ, Hình thức HĐ, Mẫu số HĐ, Ngày HĐ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất, Hoạt động SN tương ứng.

Lưu ý: Người dùng phải khai báo trước Mã hàng tại Danh mục\Vật tư hàng hóa, chọn loại Vật tư, hàng hóaDịch vụ và phải tích chọn tại ô Là dịch vụ (phần mềm tự động khóa cột Kho).

Ban_hang_cung_cp_DV_chua_thu_tien_anh1NEW

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Bảng kê hàng hóa dịch vụ, Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Ban_hang_cung_cp_DV_chua_thu_tien_anhnew2

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo có liên quan:  Sổ nhật ký bán hàng, S51-H: Sổ chi tiết doanh thu, Sổ chi tiết bán hàng, Sổ chi tiết công nợ phải thu, Sổ tổng hợp công nợ phải thu, Sổ cái 531, 3111, Sổ nhật ký chung.