Báo cáo nhanh

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Báo cáo nhanh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép xem báo cáo nhanh hàng ngày. Thông qua báo cáo nhanh, có thể nắm được tình hình hoạt động của đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào menu Tiện ích\Báo cáo nhanh

Tien_ich_Baocaonhanh

2. Chọn chứng từ cần xem báo cáo

3. Chọn kỳ báo cáo cần xem.

4. Nhấn Lấy dữ liệu để cập nhật danh sách sách chứng từ theo các tiêu chí đã lựa chọn