Số dư tài khoản khác

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư tài khoản khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

 

1. Nội dung

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản còn lại, ví dụ: TK 112, 113, 121, 221, 332,….

2. Các bước thực hiện

Để thực hiện khai báo số dư ban đầu của tài khoản khác, thực hiện theo hướng dẫn sau:

hmtoggle_plus1Nhập khẩu số dư các tài khoản khác

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.

2. Để nhập khẩu Số dư ban đầu tài khoản khác, anh chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Giới thiệu

Nhấn Tiếp theo để chuyển sang Bước 2: Chọn tệp nguồn

gioi_thieu

 

Bước 2: Chọn tệp nguồn

Chọn Đường dẫn đến tệp dữ liệu.

Chọn Loại dữ liệu là Số dư.

Chọn loại số dư nhập khẩu là Số dư khác.

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_TK_khac_1

Nhấn Tiếp theo.

Lưu ý: Phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 đã thiết lập sẵn file mẫu excel để nhập khẩu số dư khác, anh/chị có thể sử dụng bằng cách chọn Lấy mẫu ngầm định.

 Bước 3: Ghép cột dữ liệu

Thực hiện ghép Tên cột dữ liệu với Tên cột excel.

Lưu ý: nếu anh/chị sử dụng file mẫu excel do phần mềm cung cấp để nhập khẩu thì tại bước này phần mềm đã tự động ghép cột, anh/chị chỉ cần kiểm tra lại thông tin.

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_TK_khac_2

Nhấn Tiếp theo.

 Bước 4: Kiểm tra dữ liệu

Kiểm tra lại các dữ liệu cần nhập khẩu.

Những dòng dữ liệu không hợp lệ đã được hệ thống bôi đỏ

Lưu ý: Có thể sửa lại tệp dữ liệu ngay tại đây bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu, sau khi sửa xong nhấn Kiểm tra lại dữ liệu để cập nhật lại tình trạng dữ liệu cần nhập khẩu.

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_TK_khac_3

Nhấn Tiếp theo.

 Bước 5: Nhập khẩu

Nhấn vào Xem chi tiết để xem những bản ghi nhập khẩu thành công.

Nhấn vào Tải tệp lỗi để xem chi tiết những bản ghi nhập khẩu không thành công.

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_TK_khac_4

Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

 

hmtoggle_plus1Khai báo số dư tài khoản khác

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tài khoản cần khai báo số dư ban đầu.

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_TK_khac

3. Nhấn Cất.