Làm thế nào để kết nối phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 với phần mềm QLTS.VN?

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Khác >

Làm thế nào để kết nối phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 với phần mềm QLTS.VN?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để kết nối phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 với phần mềm QLTS.VN do MISA cung cấp, anh chị thực hiện như sau:

o Trước hết máy tính của anh chị cần có kết nối mạng internet.

o Sau đó anh chị mở dữ liệu trên MISA Mimosa.NET 2017, vào Hệ thống\ Tùy chọn\ Nghiệp vụ.

o Anh chị tích chọn ô "Kết nối với QLTS.VN"

o Tiếp theo anh chị nhập thông tin của phần mềm QLTS.VN như: Địa chỉ đăng nhập, Mã ngân sách, Tên đăng nhập, Mật khẩu. Sau khi nhập xong, anh chị nhấn Kiểm tra kết nối để đảm bảo việc kết nối đã thành công.

o Cuối cùng, anh chị nhấn Đồng ý để hoàn thành bước kết nối phần mềm với QLTS.VN. Sau khi kết nối, anh chị có thể lấy được các chứng từ liên quan từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA, chi tiết cách thao tác anh chị vui lòng xem hướng dẫn trên phần tác nghiệp phân hệ Tài sản cố định.