Tại sao không in được chứng từ, báo cáo ra máy in?

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Khác >

Tại sao không in được chứng từ, báo cáo ra máy in?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp 1:

Khi thực hiện in từ Word, Excel ra máy in bình thường, nhưng in từ phần mềm thì không in được. Khi nhấp chuột vào máy in thì báo lỗi "Before you can print, you need to select a printer...." Nguyên nhân có thể do phần mềm diệt virus chặn (hiện tại mới gặp với phần mềm COMODO)

Cách khắc phục:

Thực hiện gỡ bỏ phần mềm diệt virut bằng tay bằng cách vào Control Panel\Programs\Programs and Features (đối với Win 7) hoặc vào Control Panel\Add remove .. (đối với Win xp)

Có thể sử dụng tool sau để gỡ bỏ:

o Với phần mềm COMODO: http://download.misa.com...ools/Remove%20COMODO.zip

o Với phần mềm Avas: http://www.avast.com/uninstall-utility

Trường hợp 2:

Thực hiện in từ Word, Excel ra máy in bình thường, nhưng in từ phần mềm thì không in được. Khi thực hiện in thì báo lỗi tiếng anh. Nguyên nhân do driver máy in bị lỗi (thường chỉ lỗi với máy in của Canon)
Cách khắc phục: 

1. Thực hiện tải và cài lại Driver của máy in 

Vào trang web canon để tải driver http://support-vn.canon-...om/?personal&lang=VN

o Chọn các thông tin tương ứng như sau:
Product category: Chọn là Laser Printers    
Product series: LASERSHOT   
Model: (chọn máy in tương ứng ví dụ Canon LBP2900...)
Document type: Chọn là Drivers & Softwares

Nhấn Find để tìm

Chọn hệ điều hành tương ứng với máy tại Select OS

Nhấn chọn [Windows ...bit] Canon Advanced Printing Technology for

Nhấn Download Now để tải về máy

2. Mở thư mục chứa file tải về, kích đúp chuột vào file vừa tải về (Chương trình sẽ giải nén ra một thư mục chứa các file chạy)
3. Vào Control Panel\Hardware and Sound\Devices and Printers\

4. Chọn Add a printer\Add location\User an existing port sau đó chọn cổng kết nối giữa máy in và máy tính

o Thông thường máy in sẽ được kết nối qua cổng USB, tuy nhiên để chính xác xem là cổng nào thì nhấn chuột phải vào máy in đã cài của khách hàng chọn Printer properties chọn Port để kiểm tra xem đơn vị dùng port gì

5. Nhấn Next

6. Nhấn Have Disk\Browse ...tìm đến thư mục đã giải nén và chọn file CNAB4STD.INF

7. Nhấn Ok\Ok\Next\Next để chương trình cài đặt.