Nhận các khoản tài trợ, viện trợ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Nhận các khoản tài trợ, viện trợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Trong quá trình hoạt động các đơn vị nhận được các khoản viện trợ từ các tổ chức, cá nhân để tổ chức các sự kiện, chương trình hoặc nhận được tài trợ viện trợ của NSNN hoặc chính phủ các nước khác để thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án cấp quốc gia,...

Trường hợp khi nhận được viện trợ chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách:

Nợ TK 112: Tiền viện trợ bằng tiền gửi

Có TK 521: Thu chưa qua ngân sách

Trường hợp khi tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền gửi, và đồng thời nhận được chứng từ ghi thu ghi chi (hạch toán tương tự với trường hợp tiếp nhận nguồn kinh phí ngân sách nhà nước):

Nợ TK 112: Tiền viện trợ bằng tiền gửi

Có TK 461: Bổ sung nguồn kinh phí hoạt động

Có TK 462: Bổ sung nguồn kinh phí dự án

Có TK 441: Bổ sung nguồn kinh phí XDCB

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi được viện trợ không hoàn lại bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc , quy trình thực hiện hạch toán kế toán được thực hiện như sau:

1. Ngân hàng/kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi căn cứ vào số tiền nhận được lập Giấy báo Có để xác nhận khoản tiền đã về tài khoản của đơn vị/cơ quan.

2. Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra Ngân hàng/Kho bạc để lấy bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có hoặc Ngân hàng/Kho bạc gửi trước file mềm cho đơn vị hoặc kế toán tra cứu các nghiệp vụ phát sinh trực tiếp trên Internet.

3. Căn cứ vào Giấy báo Có của ngân hàng, kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi, kế toán lập chứng từ thu tiền gửi và ghi sổ chi tiết tài khoản tiền gửi.

Ví dụ

Ngày 06/09/2017, nhận được Giấy báo Có của ngân hàng về khoản tài trợ 20.000.000 đ của Công ty CP Misa được chuyển vào TK Kho bạc quận Ba Đình để tổ chức chương trình hướng nghiệp cho học sinh, chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ tiền gửi nhận từ các khoản tài trợ, viện trợ.

Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Nộp vào tài khoản, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản Có, Số tiền, Hoạt động sự nghiệp, Nghiệp vụ, CTMT, dự án.

Thu_tien_gui_3

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in các chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc; S12-H: Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc; Sổ S04-H: Sổ nhật ký chung; Sổ cái S03-H: Sổ cái các TK 112, 521, 461; S52-H: Sổ chi tiết các khoản phải thu.