Chi tạm ứng cho nhân viên

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Chi tiền mặt >

Chi tạm ứng cho nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 312: Tạm ứng

Có TK 111: Tiền mặt (Chi tiết tài khoản 1111, 1112)

2. Mô tả nghiệp vụ

Nhân viên làm đề nghị tạm ứng kèm theo quyết định cử đi công tác, đi mua hàng hóa và dự trù chi phí chuyển cho phụ trách bộ phận, Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

1. Căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng đã được ký duyệt, kế toán thực hiện lập phiếu chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi phiếu chi được ký duyệt, thủ quỹ thực hiện xuất tiền cho nhân viên và ghi sổ quỹ tiền mặt.

3. Căn cứ vào phiếu chi đã có chữ ký của thủ quỹ, người nhận tiền, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt và sổ công nợ tạm ứng.

Ví dụ

Ngày 25/08/2017, Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng 5.000.000đ cho Đỗ Thị Nga đi công tác Đà Nẵng.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ chi tạm ứng cho nhân viên trên Phiếu chi.

Nhập Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, TK Có, Số tiền, Hoạt động sự nghiệp.

Chi_TM_3

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in các mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Tien_mat_chiTM_nop_vao_tai_khoan_ngan_hang_newanh2

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để in sổ, báo cáo có liên quan: S11-H: Sổ quỹ tiền mặt; S11-H: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt; Sổ chi tiết tài khoản 312 – theo đối tượng; Tổng hợp công nợ nhân viên; Sổ nhật ký chung; Sổ cái tài khoản 111,312.