Đăng ký giấy phép sử dụng

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng >

Đăng ký giấy phép sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị biết được các thao tác để đăng ký giấy phép sử dụng MISA Mimosa.NET 2017

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Để thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng, anh/chị thực hiện các bước sau:

1.Vào Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký sử dụng.

Đối với máy tính lần đầu cài đặt MISA Mimosa.NET 2017, khi khởi động lần đầu tiên sẽ xuất hiện thông báo “Đây là lần đầu tiên bạn sử dụng MISA Mimosa.NET 2017. Bạn có muốn tạo dữ liệu kế toán để sử dụng không?”. Nếu muốn đăng ký giấy phép sử dụng ngay, nhấn Không.

BDSD_DK_GPSD_001

2. Nhấn Mở tệp

91 mo tep lic

3. Tìm đến file giấy phép sử dụng trong máy tính mà MISA đã cung cấp (.lic).

gpsd_1

4.Nhấn Open, thông tin giấy phép sử dụng của đơn vị sẽ được tự động lấy lên với các thông tin tương ứng.

93 nhan dang ky

5. Kiểm tra lại thông tin đơn vị, nhấn Đăng ký.

94 nhan dong y

6. Nhấn Đồng ý