Quản lý người dùng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Quản lý người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Chức năng

Cho phép thiết lập và quản lý danh sách người dùng truy cập và thao tác với dữ liệu kế toán của đơn vị.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

hmtoggle_plus1Hướng dẫn thêm người dùng

1. Vào Hệ thống\Quản lý người dùng

2. Khai báo các thông tin về người dùng.

Trang Thông tin chung: khai báo Tên đăng nhập, Họ tên, Chức danh, Mật khẩu đăng nhập sử dụng phần mềm.

quan_ly_nguoi_dung_1

Trang Liên hệ: khai báo các thông tin liên hệ

quan_ly_ngi_dung2

Trang Cơ chế bảo mật

o Sử dụng chứng thực của MISA: Đăng nhập vào hệ thống sử dụng chứng thực của MISA. Với chế độ này, người dùng sẽ đăng nhập bằng tên và mật khẩu do Quản trị hệ thống cung cấp.

o Sử dụng chứng thực của Windows: Đăng nhập vào hệ thống sử dụng chứng thực của Windows. Với chế độ này, người dùng có thể tận dụng cơ chế bảo mật của Windows để đăng nhập vào phần mềm. Người dùng sẽ không cần nhập tên và mật khẩu mà chỉ cần tích chuột vào ô Sử dụng chứng thực Windows của hộp hội thoại Đăng nhập.

o  Sử dụng chứng thực của MISA và Windows: Đăng nhập vào hệ thống sử dụng chứng thực của cả MISA và Windows.

quan_ly_ngi_dung3

3. Nhấn Đồng ý.

hmtoggle_plus1Hướng dẫn chọn vai trò cho Người dùng

1. Tại màn hình danh sách Quản lý người dùng.

Tien_ich_Qlynguoidung_1

2. Nhấn Đồng ý.