R10

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R10

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1.Cập nhật Unikey 4.2 vào chương trình để khách hàng sử dụng.

2.Cập nhật mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Phụ lục 03) theo thông tư 349/2016/TT-BTC.

3.Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh được cách lấy số liệu cột 5, cột 6 trên Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT (TT61/2014/TT-BTC) để in được số liệu báo cáo theo yêu cầu đặc thù của Kho bạc.

Chi tiết thay đổi:

1. Cập nhật Unikey 4.2 vào chương trình để khách hàng sử dụng.

Từ bản R10, chương trình sẽ tích hợp bộ cài Unikey 4.2 RC4, hỗ trợ cho đơn vị sử dụng bộ gõ mới nhất.

1.1/ Đối với máy tính lần đầu tiên cài phần mềm MISA Mimosa.NET 2017

Tại bước cài đặt thứ 2, đơn vị có thể lựa chọn cài đặt chế độ Tùy chọn để lựa chọn có cài đặt Unikey hay không. Nếu đơn vị lựa chọn cài đặt chế độ Đầy đủ thì mặc định sẽ cài bản Unikey 4.2 RC4

R10.1

Đơn vị nhấn vào Tiếp tục để lựa chọn.

R10.2

Trường hợp đơn vị chọn có cài đặt Unikey, chương trình sẽ cài đặt đồng thời phần mềm MISA Mimosa.NET 2017Unikey 4.2 RC4.

Trường hợp đơn vị chọn không cài đặt Unikey, chương trình sẽ chỉ cài đặt phần mềm MISA Mimosa.NET 2017.

1.2/ Trường hợp máy tính đang cài MISA Mimosa.NET 2017 R9 trở về trước, cần cập nhật lên R10

Cách 1: Đơn vị download bộ cài MISA Mimosa.NET 2017 R10 và thực hiện cài tiếp thì chương trình vẫn sẽ cài đặt Unikey 4.2 RC4.

Cách 2: Trường hợp đơn vị vào Trợ giúp\Tự động cập nhật để cập nhật lên bản R10 thì chương trình sẽ không cài đặt được Unikey 4.2 RC4 (nhưng vẫn cài được bản Unikey 4.0 RC2).

Lưu ý: Đối với WINDOWS XP thì không hỗ trợ dùng bản Unikey 4.2 RC4, do vậy nếu đơn vị cài đặt phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 R10 thì máy cũng sẽ không cài đặt Unikey 4.2 RC4.

2. Cập nhật mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Phụ lục 03) theo thông tư 349/2016/TT-BTC

Thông tư 349/2016/TT-BTC quy định về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, có hiệu lực từ 14/02/2017. Theo đó sẽ thay đổi nội dung về mẫu Phụ lục 03: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo TT 349/2016/TT-BTC.

Từ bản R10, chương trình sẽ bổ sung thêm mẫu Phụ lục 03: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo TT 349/2016/TT-BTC đáp ứng thay đổi theo Thông tư 349/2016/TT-BTC.

Các bước thực hiện: Để in mẫu Phụ lục 03: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo TT 349/2016/TT-BTC, đơn vị vào các giao diện sau thực hiện in:

Rút dự toán tiền mặt

Rút dự toán chuyển khoản

Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán

Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi

Đơn vị điền thông tin tham số và thực hiện in:

R10.4

3. Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh được cách lấy số liệu cột 5, cột 6 trên Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT (TT61/2014/TT-BTC) để in được số liệu báo cáo theo yêu cầu đặc thù của Kho bạc.

Trước bản R10, người dùng vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính để sửa công thức, nhưng do Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước đã thiết lập cố định công thức cột 5 = cột 1 + cột 3 và cột 6= cột 2 + cột 4, nên báo cáo không lấy theo công thức đã sửa lại.

Từ bản R10, chương trình sẽ sửa lại cách lấy công thức cột 5, cột 6 trên mẫu Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước, cho phép lấy số liệu dựa vào công thức được thiết lập trong phần Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính. Do vậy, nếu đơn vị có thay đổi lại công thức cột 5 và cột 6 thì báo cáo sẽ cập nhật theo công thức đã thay đổi lại.