Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo CCDC

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

 

1. Nội dung

Cho phép anh/chị nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo CCDC, ví dụ: TK 005, 153.

2. Các bước thực hiện

Để thực hiện khai báo số dư ban đầu của tài khoản theo dõi chi tiết theo CCDC, thực hiện theo hướng dẫn sau:

hmtoggle_plus1Nhập khẩu số dư theo dõi chi tiết theo CCDC từ file excel

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.

2. Để nhập khẩu Số dư ban đầu Công cụ dụng cụ, anh chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Giới thiệu

Nhấn Tiếp theo để chuyển sang Bước 2: Chọn tệp nguồn

gioi_thieu

 

Bước 2: Chọn tệp nguồn

Chọn Đường dẫn đến tệp dữ liệu.

Chọn Loại dữ liệu là Số dư.

Chọn loại số dư nhập khẩu là Số dư ban đầu CCDC.

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_Loai_Quy_CCDC_3

Nhấn Tiếp theo.

Lưu ý: Phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 đã thiết lập sẵn file mẫu excel để nhập khẩu số dư công cụ dụng cụ, anh/chị có thể sử dụng bằng cách chọn Lấy mẫu ngầm định.

 Bước 3: Ghép cột dữ liệu

Thực hiện ghép Tên cột dữ liệu với Tên cột excel.

Lưu ý: nếu anh/chị sử dụng file mẫu excel do phần mềm cung cấp để nhập khẩu thì tại bước này phần mềm đã tự động ghép cột, anh/chị chỉ cần kiểm tra lại thông tin.

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_Loai_Quy_CCDC_4

Nhấn Tiếp theo.

 Bước 4: Kiểm tra dữ liệu

Kiểm tra lại các dữ liệu cần nhập khẩu.

Những dòng dữ liệu không hợp lệ đã được hệ thống bôi đỏ

Lưu ý: Có thể sửa lại tệp dữ liệu ngay tại đây bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu, sau khi sửa xong nhấn Kiểm tra lại dữ liệu để cập nhật lại tình trạng dữ liệu cần nhập khẩu.

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_Loai_Quy_CCDC_7

Nhấn Tiếp theo.

 Bước 5: Nhập khẩu

Nhấn vào Xem chi tiết để xem những bản ghi nhập khẩu thành công.

Nhấn vào Tải tệp lỗi để xem chi tiết những bản ghi nhập khẩu không thành công.

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_Loai_Quy_CCDC_8

Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

 

hmtoggle_plus1Khai báo số dư theo dõi chi tiết theo công cụ dụng cụ

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập CCDC ban đầu.

2. Chọn chức năng Nhập trên thanh công cụ.

3. Chọn Phòng ban cần khai báo số dư công cụ dụng cụ.

4. Phần mềm sẽ tự động hiển thị danh sách các công cụ dụng cụ thuộc phòng ban vừa lựa chọn.

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_Loai_Quy_CCDC_9

5. Nhấn Cất.