Công cụ dụng cụ hỏng, lỗi thời, không sử dụng tiếp

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ > Không sử dụng phần mềm QLTS > Ghi giảm CCDC >

Công cụ dụng cụ hỏng, lỗi thời, không sử dụng tiếp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi công cụ dụng cụ bị hỏng, lỗi thời, không có nhu cầu sử dụng tiếp, kế toán ghi giảm công cụ dụng cụ hạch toán như sau:

Có TK 005: Giá trị của công cụ dụng cụ

Kế toán nhập lại kho CCDC bị hỏng lỗi thời không có nhu cầu sử dụng tiếp và quản lý về mặt số lượng của các CCDC này chờ để thanh lý hoặc chuyển cho bộ phận khác sử dụng (không quản lý về giá trị, do giá trị của CCDC đã ghi nhận hết vào các khoản chi khi xuất dùng)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khi có yêu cầu từ các phòng ban về việc công cụ dụng cụ hỏng không thể sử dụng được nữa, cán bộ quản lý tài sản kiểm tra lại tình trạng sử dụng của tài sản và lập phiếu báo hỏng CCDC và đề nghị hủy công cụ dụng cụ hoặc chuyển thanh lý trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

2. Thủ trưởng đơn vị duyệt đề nghị hủy bỏ hoặc chuyển thanh lý.

3. Căn cứ đề nghị hủy bỏ hoặc chuyển thanh lý, cán bộ quản lý tài sản ghi giảm trên sổ theo dõi CCDC, kế toán ghi giảm trên sổ kế toán. Nếu CCDC được chuyển thanh lý hoặc nhập kho chờ chuyển bộ phận khác sử dụng, kế toán lập phiếu nhập kho CCDC (thực hiện quy trình nhập kho CCDC hỏng chờ thanh lý hoặc chờ chuyển bộ phận khác sử dụng).

Ví dụ

Ngày 31/03/2017 kiểm kê CCDC tại bộ phận kế toán, báo hỏng 1 máy vi tính trị giá 6.000.000đ của phòng kế toán.

3. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi giảm CCDC\Ghi giảm CCDC.

2. Khai báo chứng từ ghi giảm công cụ dụng cụ:

Nhập lý do ghi giảm công cụ dụng cụ vào phần Diễn giải tại phần Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ.

Chọn CCDC cần ghi giảm, khai báo phòng ban, số lượng.

CCDC_Khongsd_Ghigiam_2

3. Nhấn Cất.

4. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Sổ theo dõi công cụ dụng cụ.