Ghi giảm CCDC

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ > Không sử dụng phần mềm QLTS >

Ghi giảm CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ Ghi giảm CCDC được chi tiết theo:

Công cụ dụng cụ hỏng, lỗi thời, không sử dụng tiếp

Mất công cụ dụng cụ