Mất công cụ dụng cụ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ > Không sử dụng phần mềm QLTS > Ghi giảm CCDC >

Mất công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi kiểm kê CCDC tại bộ phận sử dụng, hoặc trong quá trình sử dụng bị mất, bộ phận sử dụng công cụ dụng cụ báo mất công cụ dụng cụ, kế toán hạch toán:

Có TK 005: Giá trị CCDC bị mất đang theo dõi trên sổ

Khi xác định được nguyên nhân, xử lý trách nhiệm làm mất CCDC

Nợ TK 334: Các khoản phải trả( nếu trừ lương)

Nợ TK 111: Thu được bằng tiền mặt

Nợ TK 112: Thu bằng tiền gửi

Có TK 5118: Các khoản thu khác

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Bộ phận sử dụng CCDC thông báo mất CCDC cho cán bộ quản lý tài sản.

2. Cán bộ quản lý tài sản lập biên bản làm mất CCDC với bộ phận sử dụng và người làm mất và lập phiếu báo mất CCDC trình thủ trưởng đơn vị.

3. Kế toán căn cứ phiếu báo mất CCDC ghi giảm CCDC trên sổ sách.

4. Khi xác định được nguyên nhân yêu cầu bồi thường, căn cứ vào các hình thức thu bồi thường (trừ lương, thu bằng tiền mặt, thu bằng tiền gửi) kế toán ghi nhận vào sổ sách số thu do đền bù giá trị CCDC bị mất.

Ví dụ

Ngày 10/02/2017 đơn vị làm mất 1 bộ máy vi tính trị giá 6.000.000 đồng của phòng kế toán, Phòng kế toán không tìm được nguyên nhân mất và phòng phải chịu bồi thường bộ máy tính đó và nộp tiền cho kế toán bằng tiền mặt.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi giảm CCDC\Ghi giảm CCDC.

2. Khai báo chứng từ ghi giảm công cụ dụng cụ:

Nhập lý do ghi giảm công cụ dụng cụ vào phần Diễn giải tại phần Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ.

Chọn CCDC cần ghi giảm, khai báo số lượng.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Sổ theo dõi công cụ dụng cụ.

CCDC_Khongsd_Ghigiam_1

5. Lưu ý

Nếu xác định được nguyên nhân, xử lý trách nhiệm làm mất CCDC. Căn cứ hình thức thu để lập chứng từ tương ứng:

1. Nếu trừ vào lương cán bộ nhân viên thì vào phân hệ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ 334/Có 5118

2. Nếu thu được bằng tiền mặt thì vào Tiền mặt\Lập phiếu thu\Phiếu thu, hạch toán Nợ 111/Có 5118

3. Nếu thu được bằng tiền gửi thì vào Tiền gửi\Thu tiền\Thu tiền gửi, hạch toán Nợ 112/Có 5118.