Hạch toán chi phí lương

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Hạch toán chi phí lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Căn cứ bảng tính lương đã được ký duyệt, kế toán lập chứng từ hạch toán tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN:

 

Nợ TK 661/ Có TK 334: Lương, phụ cấp phải trả cho cán bộ viên chức

 

Nợ TK 334/ Có TK 3321: BHXH trừ lương

 

Nợ TK 334/ Có TK 3322: BHYT trừ lương

 

Nợ TK 334/ Có TK 3324: BHTN trừ lương.

 

Nợ TK 334/ Có TK 3323: Kinh phí công đoàn trừ lương.

 

Nợ TK 661/ Có TK 3321: BHXH cơ quan đóng

 

Nợ TK 661/ Có TK 3322: BHYT cơ quan đóng

 

Nợ TK 661/ Có TK 3324: BHTN cơ quan đóng

 

Nợ TK 661/ Có TK 3323: Kinh phí công đoàn cơ quan đóng.

 

Nợ TK 334/ Có TK 3335: Thuế TNCN (nếu có)

 

Khi hạch toán lương, bảo hiểm, thuế TNCN trừ vào lương kế toán cần hạch toán đúng mục lục ngân sách của khoản lương, phụ cấp đó để thống kê được chi ngân sách cho theo các nội dung tương ứng. Khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN,KPCĐ tính trên từng khoản lương để hạch toán theo mục lục ngân sách của khoản lương tương ứng.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Để thực hiện hạch toán chi phí lương trên phần mềm, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1.Vào phân hệ Tiền lương, chọn Hạch toán chi phí lương\Hạch toán chi phí lương.

2.Tại phần Nội dung hạch toán, chọn cách hạch toán chi phí:

oCách 1: Hạch toán toàn bộ lương phát sinh nếu muốn hạch toán toàn bộ các khoản lương và khoản khấu trừ trên cùng một chứng từ hạch toán chi phí lương.

oCách 2: hạch toán lần lượt: số lương đã trừ các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN; Bảo hiểm; Kinh phí công đoàn; Thuế TNCN. Khi đó mỗi nội dung hạch toán chương trình sẽ sinh ra một chứng từ độc lập.

3.Chọn tháng cần hạch toán chi phí lương.

4.Nhấn Đồng ý.

Tien_luong_hach_toan_cphi_luong_2

5.Kiểm tra thông tin đã sinh tự động trên chứng từ hạch toán chi phí lương.

Luong_1

6.Nhấn Cất.