Mua mới CCDC đưa vào sử dụng ngay

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ > Không sử dụng phần mềm QLTS > Ghi tăng CCDC >

Mua mới CCDC đưa vào sử dụng ngay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 661: Nếu CCDC sử dụng cho hoạt động quản lý, hoạt động sự nghiệp

Nợ TK 662: Nếu CCDC sử dụng cho hoạt động CTMT, dự án

Nợ TK 635: Nếu CCDC sử dụng thực hiện đơn đặt hàng của nhà nước

Nợ TK 631: Nếu CCDC sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Nợ TK 643: Nếu CCDC sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh cần phân bổ qua nhiều kỳ

Có TK 111,112,461,465,331,...

Đồng thời ghi Nợ TK 005: CCDC lâu bền

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Nhân viên mua hàng mua CCDC về bàn giao cho cán bộ quản lý tài sản.

2.Cán bộ quản lý tài sản bàn giao cho bộ phận sử dụng.

3.Bộ phận sử dụng ký nhận vào phiếu giao nhận CCDC.

4.Cán bộ quản lý tài sản chuyển chứng từ mua CCDC và phiếu giao nhận CCDC có đầy đủ chữ ký của các bên cho kế toán.

5.Căn cứ vào phiếu giao nhận đã có đầy đủ chữ ký của các bên, căn cứ vào hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp và các chứng từ thanh toán (trường hợp thanh toán ngay) kế toán thực hiện ghi các sổ sách liên quan, cán bộ quản lý tài sản ghi sổ theo dõi công cụ dụng cụ.

Ví dụ

Ngày 08/02/2017 đơn vị mua mới 1 bộ bàn ghế tiếp khách trị giá 7.000.000 đồng chẵn, đã thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp, xuất dùng thẳng cho phòng kế toán không qua nhập kho.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Tùy theo hình thức thanh toán khi mua CCDC mà vào phân hệ tương ứng để lập chứng từ tương ứng, VD mua CCDC thanh toán bằng Tiền mặt thì các bước như sau:

1. Vào phân hệ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin về phiếu chi mua công cụ dụng cụ.

Nhập thông tin chung: người nhận, địa chỉ, lý do chi.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tab Hạch toán:

o Chọn Tài khoản Nợ.

o Nhập Số tiền, nhập Tiểu mục, Cấp phát.

CCDC_Khongsd_Ghitang_3

3. Nhấn Cất.

4. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng CCDC\Ghi tăng CCDC.

5. Khai báo chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ:

Nhập Diễn giải tại phần Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ.

Chọn CCDC cần ghi tăng, khai báo phòng ban, số lượng, đơn giá.

CCDC_Khongsd_Ghitang_4

6. Nhấn Cất.

7. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Sổ theo dõi công cụ dụng cụ.

Sổ chi tiết quỹ tiền mặt.